โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา