สภาพภูมิศาสตร์

สภาพทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต3  ตั้งอยู่เลขที่ 14/42 หมู่ 4 ตำบลบางละมุง

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนครอบคลุมใน

4 อำเภอ คือ อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ และอำเภอเกาะสีชัง มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่างๆ  ดังนี้

ทิศเหนือ           ติดต่อกับ     อำเภอเมืองชลบุรี, อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี

ทิศใต้                ติดต่อกับ      อ่าวไทย                                     

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ    อำเภอบ้านฉาง, อำเภอปลวกแดง และอำเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  อ่าวไทย