จำนวนนักเรียน
0
โรงเรียนขนาดเล็ก
81
โรงเรียนขนาดกลาง
81
โรงเรียนขนาดใหญ่
81
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
81

– แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
– การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
– ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
– การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
– การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
– แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
– รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
– การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
– แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี 2566
– แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 
– รายงานผลดำเนินงานประจำปี

  • ข่าวเขตพื้นที่การศึกษา
  • ข่าวอำเภอศรีราชา
  • ข่าวอำเภอบางละมุง
  • ข่าวอำเภอสัตหีบ
  • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัวฯ แข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปีพ.ศ. 2566

ประกาศรับย้าย โอนข้าราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีพ.ศ. 2566 รอบที่ 1