จำนวนนักเรียน
0
โรงเรียนขนาดเล็ก
81
โรงเรียนขนาดกลาง
81
โรงเรียนขนาดใหญ่
81
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
81

– แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
– การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
– เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ
– การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
– การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
– การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
– การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
– แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
– รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
– มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
– การดำเนินการตามมาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
– แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี 2565
– แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2565
– รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการจัดการศึกษา
– รายงานการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2564

  • ข่าวเขตพื้นที่การศึกษา
  • ข่าวอำเภอศรีราชา
  • ข่าวอำเภอบางละมุง
  • ข่าวอำเภอสัตหีบ

  • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศ แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เพื่อเลื่อนตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศสพป.ชลบุรี เขต ๓ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.ชลบุรี เขต 3 เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลตามมาตรา 38 ค(2)