จำนวนนักเรียน
0
โรงเรียนขนาดเล็ก
81
โรงเรียนขนาดกลาง
81
โรงเรียนขนาดใหญ่
81
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
81

– แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
– ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
– การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
– รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
– การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
– แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
– รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
– รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
– แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี 2567
– แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
– รายงานผลดำเนินงานประจำปี

  • ข่าวเขตพื้นที่การศึกษา
  • ข่าวอำเภอศรีราชา
  • ข่าวอำเภอบางละมุง
  • ข่าวอำเภอสัตหีบ

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ Bowin SME Kids Camp 2024 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ประจำปี 2567 ณ ปราสาทสัจธรรม พัทยา จังหวัดชลบุรี ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ 1. บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอน เมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด 3. สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 4. บริษัท จี.เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 5. บริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด 6. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ที่เป็นกำลังใจและให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎร์บำรุง) เป็นอย่างดีและเสมอมา ขอขอบพระคุณค่ะ ภาพ: วรุตม์

โรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎร์บำรุง)จัดกิจกรรมค่าย SME Kids Camp2024

อ่านต่อ

ขอขอบคุณนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่าสภากาชาดชลบุรี

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎร์บำรุง)นำนักเรียนเข้ารับการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อวิน

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎร์บำรุง)ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมในการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ครูข.)

อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี ศึกษาดูงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

อ่านต่อ

  • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา