โรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎร์บำรุง)นำนักเรียนเข้ารับการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อวิน

โรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎร์บำรุง)นำนักเรียนเข้ารับการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อวิน

โรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎร์บำรุง)ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมในการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ครูข.)

โรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎร์บำรุง)ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมในการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ครูข.)

โรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎร์บำรุง)ทำพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎร์บำรุง)ทำพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนบ้านบ่อวิน ยินดีต้อนรับ นายธวัชชัย ธารวิทยากุล ในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน

โรงเรียนบ้านบ่อวิน ยินดีต้อนรับ นายธวัชชัย ธารวิทยากุล ในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน

โรงเรียนบ้านบ่อวิน ยินดีต้อนรับ นายธวัชชัย ธารวิทยากุล ในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน

โรงเรียนบ้านบ่อวิน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงเรียนบ้านบ่อวิน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงเรียนบ้านบ่อวิน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร