โรงเรียนบ้านบ่อวิน เข้าร่วมการแข่งขัน “Formula Kid 2023 ภายใต้ธีม RoboKid Soccer”

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา นางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน นำนักเรียนและคณะครู เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน “Formula Kid 2023 ภายใต้ธีม RoboKid Soccer” ทีมโรงเรียนบ้านบ่อวินได้รับรางวัลชมเชย 🏆💐 ทั้งนี้ คณะครูสาระเทคโนโลยีไปให้กำลังใจในการแข่งขันและได้ศึกษาดูงานการประกอบหุ่นยนต์ในงาน ณ วังจันทร์ วัลเล่ย์ จังหวัดระยอง

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา
นางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน
นำนักเรียนและคณะครู เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน
“Formula Kid 2023 ภายใต้ธีม RoboKid Soccer”
ทีมโรงเรียนบ้านบ่อวินได้รับรางวัลชมเชย 🏆💐
ทั้งนี้ คณะครูสาระเทคโนโลยีไปให้กำลังใจในการแข่งขันและได้ศึกษาดูงานการประกอบหุ่นยนต์ในงาน
ณ วังจันทร์ วัลเล่ย์ จังหวัดระยอง

พิธีวางศิลาฤกษ์เสาเอกและเสาโทการก่อสร้างหอพระเพื่อประดิษฐานพระพุทธสุโขโพธิ์ทอง พระพุทธรูปประจำโรงเรียน บ้านบ่อวิน

11สิงหาคม2566 โรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎร์บำรุง) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา นำโดยนางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎร์บำรุง) เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์เสาเอกและเสาโทการก่อสร้างหอพระเพื่อประดิษฐานพระพุทธสุโขโพธิ์ทอง พระพุทธรูปประจำโรงเรียน เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปีการก่อตั้งโรงเรียน โดยมี ท่านพระครูปลัดสัมพันธ์พิพัฒน์ เจ้าอาวาส วัดเขาช่องลม เป็นเจ้าพิธีในการวางเสาเอกและเสาโท ในครั้งนี้และนิมนต์เจ้าอาวาสวัดสันติคีรีเขต เจ้าอาวาสวัดบ่อวิน เจ้าอาวาสวัดเนินกระบก เจ้าอาวาสวัดพันเสด็จใน มาสวดชยันโตในการวางศิลาฤกษ์เสาเอก เสาโท

11สิงหาคม2566 โรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎร์บำรุง) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา นำโดยนางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎร์บำรุง) เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์เสาเอกและเสาโทการก่อสร้างหอพระเพื่อประดิษฐานพระพุทธสุโขโพธิ์ทอง พระพุทธรูปประจำโรงเรียน เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปีการก่อตั้งโรงเรียน โดยมี ท่านพระครูปลัดสัมพันธ์พิพัฒน์ เจ้าอาวาส วัดเขาช่องลม เป็นเจ้าพิธีในการวางเสาเอกและเสาโท ในครั้งนี้และนิมนต์เจ้าอาวาสวัดสันติคีรีเขต เจ้าอาวาสวัดบ่อวิน เจ้าอาวาสวัดเนินกระบก เจ้าอาวาสวัดพันเสด็จใน มาสวดชยันโตในการวางศิลาฤกษ์เสาเอก เสาโท

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติโรงเรียนบ้านบ่อวิน

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยมี นางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน เป็นประธานในพิธี เปิดงานด้วยการโชว์หุ่นยนต์ “For mula Kid 2023” ภายใต้ทีม RoboKid Soccer การประกวดมิสรีไซเคิล ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 🙏🏻ขอขอบคุณ นางสาวกรชวัล สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอชลบุรี1-2 🙏🏻ขอขอบคุณคุณธนัญญา ธำรงกิตติกุล บริษัททาทา สตีล การผลิต(ประเทศไทย)จำกัด มหาชน ที่ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์กับทางโรงเรียนบ้านบ่อวิน

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายใต้แนวคิด
“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
โดยมี นางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน เป็นประธานในพิธี เปิดงานด้วยการโชว์หุ่นยนต์ “For mula Kid 2023” ภายใต้ทีม RoboKid Soccer
การประกวดมิสรีไซเคิล ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3
🙏🏻ขอขอบคุณ นางสาวกรชวัล สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอชลบุรี1-2
🙏🏻ขอขอบคุณคุณธนัญญา ธำรงกิตติกุล บริษัททาทา สตีล การผลิต(ประเทศไทย)จำกัด มหาชน
ที่ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์กับทางโรงเรียนบ้านบ่อวิน

วันแม่แห่งชาติโรงเรียนบ้านบ่อวิน

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 -12.00 น. โรงเรียนบ้านบ่อวินจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ นางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวินมอบหมายให้ นางณัฏฐณิชา อิสริยโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน เป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมดังนี้ - ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง - มอบเกียรติบัตร และของขวัญให้แม่ดีเด่น จำนวน 41 คน - มอบทุนการศึกษาจำนวน 92 ทุน เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 🙏🏻ขอบคุณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1-2 สนับสนุนทุนการศึกษา 🙏🏻ขอบคุณบริษัททาทา สตีล การผลิต(ประเทศไทย)จำกัด มหาชน สนับสนุนของขวัญแม่ดีเด่น จำนวน 41 ชิ้น 🙏🏻 ขอบคุณ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์จำกัด สนับสนุนทุนการศึกษา

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 -12.00 น.
โรงเรียนบ้านบ่อวินจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
นางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวินมอบหมายให้ นางณัฏฐณิชา อิสริยโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน เป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมดังนี้
– ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
– มอบเกียรติบัตร และของขวัญให้แม่ดีเด่น จำนวน 41 คน
– มอบทุนการศึกษาจำนวน 92 ทุน
เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
🙏🏻ขอบคุณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1-2 สนับสนุนทุนการศึกษา
🙏🏻ขอบคุณบริษัททาทา สตีล การผลิต(ประเทศไทย)จำกัด มหาชน สนับสนุนของขวัญแม่ดีเด่น จำนวน 41 ชิ้น
🙏🏻 ขอบคุณ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์จำกัด สนับสนุนทุนการศึกษา

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐พิธีถวายพระพรชัยมงคล – โรงเรียนบ้านบ่อวิน

27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน นางณัฏฐณิชา อิสริยโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อวิน ร่วมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน
นางณัฏฐณิชา อิสริยโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อวิน ร่วมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

โรงเรียนบ้านบ่อวินรับมอบ งบประมาณสนับสนุน โรงเรียน จำนวน 100,000 บาท

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ขอกราบนมัสการพระครูปลัดสัมพันธ์พิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเขาช่องลม มอบงบประมาณสนับสนุน โรงเรียนบ้านบ่อวิน จำนวน 100,000 บาท รับมอบโดย นางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวินและมีคณะครู ร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทร รัฐสีมา คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดเขาช่องลม

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น.
ขอกราบนมัสการพระครูปลัดสัมพันธ์พิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเขาช่องลม มอบงบประมาณสนับสนุน โรงเรียนบ้านบ่อวิน จำนวน 100,000 บาท รับมอบโดย
นางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวินและมีคณะครู ร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทร รัฐสีมา คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดเขาช่องลม

โรงเรียนบ้านบ่อวิน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ กราบขอบพระคุณพระครูมธุรสธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดรังษีสุทธาวาส มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนและงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนบ้านบ่อวิน รวม 20,000 บาท

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
นางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
กราบขอบพระคุณพระครูมธุรสธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดรังษีสุทธาวาส มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนและงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนบ้านบ่อวิน รวม 20,000 บาท

โรงเรียนบ้านบ่อวิน จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 4 วัด

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านบ่อวินจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 4 วัด วัดสันติคีรี วัดบ่อวิน วัดพันเสด็จใน และวัดเนินกระบก โดยมี นางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน นางณัฏฐณิชา อิสริยโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน คณะครู และนักเรียน ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1-2 ,บมจ.ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) และบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ร่วมในขบวนแห่เทียน ถวายเทียนจำนำพรรษา และถวายพุ่มสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566
โรงเรียนบ้านบ่อวินจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 4 วัด
วัดสันติคีรี วัดบ่อวิน วัดพันเสด็จใน และวัดเนินกระบก
โดยมี นางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน นางณัฏฐณิชา อิสริยโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน คณะครู และนักเรียน ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1-2 ,บมจ.ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) และบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ร่วมในขบวนแห่เทียน ถวายเทียนจำนำพรรษา และถวายพุ่มสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์

โรงเรียนบ้านบ่อวิน จัดกิจกรรม หล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนบ้านบ่อวินจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา โดยมี นางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน เป็นประธานในพิธี นางณัฏฐณิชา อิสริยโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน คณะครู และนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมพิธี จัดกิจกรรมโดย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ณ วัดสันติคีรี

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
โรงเรียนบ้านบ่อวินจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา โดยมี
นางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน
เป็นประธานในพิธี นางณัฏฐณิชา อิสริยโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน คณะครู และนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมพิธี จัดกิจกรรมโดย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ณ วัดสันติคีรี

โรงเรียนบ้านบ่อวินร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันครบรอบอสัญกรรมของจอมพลมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 06.00 น. นางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน นางณัฏฐณิชา อิสริยโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน และคณะครู ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันครบรอบอสัญกรรมของจอมพลมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 06.00 น.
นางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน นางณัฏฐณิชา อิสริยโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน และคณะครู ร่วมพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันครบรอบอสัญกรรมของจอมพลมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี