ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพาน […]

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพ […]