อนุบาลบ้านสบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ค่ายลูกเสือเนตรนารี สามัญ ปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ

อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา กิจกรรมหนูน้อยรักความเป็นไทย 2566

อ่านต่อ

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาดิน ที่เป็นตัวแทนแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ระดับชาติ

อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70

อ่านต่อ

การประเมินเพื่อยกระดับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๓ ดาว

อ่านต่อ

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕

อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศีราชา รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชาแข่งขันฟุตบอลเพื่อการกุศล

อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ นางดวงเดือน วินัจฉัย ปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ