โรงเรียนบ้านเขาดินจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านเขาดิน ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน สื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจําปี พ.ศ.2566

อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา รับมอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา จากวัดบางพระวรวิหาร

อ่านต่อ

การชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

อ่านต่อ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมอบเกียรติบัตร ให้โรงเรียนบ้านเขาดินเป็นโรงเรียนอีโคสคูล ระดับต้น (Eco-School Beginner) (ปี 2566-2569)

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านเขาดินเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น ต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจําปี พ.ศ.2566

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านเขาดินจัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านเขาดิน รับการนิเทศ ติดตาม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 /2566

อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1/2566

อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา รับการนิเทศเปิดเรียน 1/2566

อ่านต่อ

นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา)

อ่านต่อ

นิเทศติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2566 โรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎร์บำรุง)

อ่านต่อ