โรงเรียนบ้านขลอดขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนเเละคุณครูผู้ฝึกซ้อม

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านขลอดขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนเเละคุณครูผู้ฝึกซ้อม

อ่านต่อ

วันเด็กแห่งชาติ

อ่านต่อ

โรงเรียนวัดหนองจับเต่า เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ

โรงเรียนวัดหนองจับเต่า จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ในวันที่ 26-27 มกราคม 2566

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านสัตหีบจัดค่าย English Camp

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ จัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ จัดกิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี และลูกเสือสำรอง

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านอำเภอ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง (Day Camp)

อ่านต่อ

เยี่ยมชั้นเรียนและนิเทศการสอน

อ่านต่อ

ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT, NT, O-NET

อ่านต่อ