ผอ.เขตชม Best สู่เขตนวัตกรรม (โรงเรียนบ้านขลอด)

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ ผอ.เขตเยี่ยมชม Best เขตนวัตกรรม กลุ่มโรงเรียนสัตหีบ 1

อ่านต่อ

โรงเรียนจุกเสม็ดได้นำเสนอ Best นวัตกรรมเรื่อง JUKSMED Model ณ ห้องประชุมวันแม่ โรงเรียนบ้านสัตหีบ

อ่านต่อ

รับมอบทุนการศึกษา

อ่านต่อ

โรงเรียนจุกเสม็ด จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๖

อ่านต่อ

ทำบุญทอดกฐิน วัดราฎษร์สามัคคี กม.๑๐

อ่านต่อ

โรงเรียนจุกเสม็ด ดำเนินการจัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

อ่านต่อ

โรงเรียนจุกเสม็ด ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มโรงเรียนสัตหีบ 2 ในรายการแข่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อ่านต่อ

โรงเรียนเกล็ดแก้ว นำเสนอนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามโครงการ ผอ.เขตชม Best สู่เขตนวัตกรรม ของกลุ่มโรงเรียนสัตหีบ ๑

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านอำเภอนำเสนอนวัตกรรมโรงเรียน

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านสัตหีบ นำเสนอ Best สู่นวัตกรรม

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์จัดพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

อ่านต่อ