ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื …

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ …

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ …

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน

สำนักงานเขตพื้นที่กา …

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ สำนัก …

ประกาศขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนวัดหนองขาม

ประกาศสำนักงานเขตพื้ …

ประกาศขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก

ประกาศ สำนักงานเขตพื …

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ …

ประกาศขายทอดอาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนบ้านเขาดิน

ประกาศ เรื่องขายทอดต …

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินบุคคล เพื่อรับโอนฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื …

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ …

ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ …