ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

ประกาศเรื่อง รับสมัค …

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายข้าราชการบำนาญ ประจำปี 2565

หนังสือรับรองการหักภ …

ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)

http://www.amss.chon …

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

http://www.amss.chon …

ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองชากแง้ว

http://www.amss.chon …

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓

http://www.amss.chon …

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ประกาศ http://www.am …

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2566

http://www.amss.chon …

รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศสำนักงานเขตพื้ …

ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส

ประกาศขายทอดตลาดอาคา …

เอกสารวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารวิธีประกวดราคา …

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว