ข้อมูลติดต่อ สพป.ชบ 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ : 0 3823 4218 20
fax : 038 234-189 Email : [email protected]