ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาบายศรี

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านขลอด

อ่านต่อ

ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ชลบุรี เขต 3

อ่านต่อ

ผอ.เขต ชม Best กลุ่ม รร.ศรีราชา 4

อ่านต่อ

ผอ. เขต ชม Best สู่เขตนวัตกรรม กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3

อ่านต่อ

ผอ.เขตชม Best กลุ่มบางละมุง 3

อ่านต่อ

ผอ. เขต ชม Best กลุ่มบางละมุง 3

อ่านต่อ

ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี

อ่านต่อ

ประชุมโครงการในระบบ eMENSCR ผ่านออนไลน์

อ่านต่อ

แสดงความยินดีกับดร.จุรีรัตน์ พินิจมนตรี ผอ.สพป.ชบ.3

อ่านต่อ

ปฐมนิเทศผอ.รองผอ.สถานศึกษา

อ่านต่อ