แก้ไขประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

แก้ไขประกาศ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคล เพื […]