ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันที่ 6 กันยายน 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำน […]

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 6 กันยายน 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำน […]