วันที่ 6 มกราคม 2567 โรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง) นำโดยนายเตรียมพล ขอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวสุพัตรา ปองได้ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักเรียน ทำกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายห้องเรียนและรอบบริเวณโรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง)