สภานักเรียนและนักเรียนลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอาสาสมัครกาชาดพิทักษ์ชายหาดปราศจากขยะ เนื่องในวันเก็บขยะชายหาดสากล

อ่านต่อ

ฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ“สถานศึกษานำร่องหลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ให้มีความทันสมัยไปสู่การปฏิบัติ”

อ่านต่อ

โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง มอบโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ให้กับคณะครู นักเรียน

อ่านต่อ

ลงนาม MOU โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

อ่านต่อ

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดอบรมโครงการยุวชน คนคุณธรรม 13 ก.ย 66

อ่านต่อ

นักเรียนระดับประถม และมัธยมต้นเข้าร่วมการแข่งขันของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย รายการ “เอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกและภาคกลาง ประจำปี 2566 ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี”

อ่านต่อ

โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ศึกษาดูงานร่วมกับกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 3

อ่านต่อ

โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง รับรางวัล เสมา ป.ป.ส. ระดับเพชร

อ่านต่อ

โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์เผยแพร่โครงงานคุณธรรม

อ่านต่อ

โรงเรียนวัดสุทธาวาสประชุมผู้ปกครองเครือข่ายและร่วมลงนาม MOU ครอบครัวคุณธรรม

อ่านต่อ

อบรมหลักสูตรผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภท ให้มีความทันสมัย รุ่นที่ 3

อ่านต่อ