กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

อ่านต่อ

โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง มอบเกียรติบัตร การประกวดสปอตโทรทัศน์ ประจำปี 2567 จาก สพฐ.

อ่านต่อ
รางวัลคุรุชน คนคุณธรรม โครงการคุณธรรม สพฐ.

รางวัลคุรุชน คนคุณธรรม โครงการคุณธรรม สพฐ.

อ่านต่อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว อย่างยั่งยืน

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว อย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

“โครงการเยาวชนวัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลยาเสพติด”

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ “ชนะมาร” จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ

อ่านต่อ

โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง ประชุมสภานักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

อ่านต่อ

ช่างจากศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 36 พรรษา บริการตัดผมสำหรับนักเรียนชาย โรงเรียนบ้านบางละมุง

อ่านต่อ

สาธารณสุขเทศบาลนครแหลมฉบัง ตรวจคุณภาพอาหาร โรงเรียนบ้านบางละมุง ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านต่อ

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนบ้านบางละมุง

อ่านต่อ

โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง เข้าร่วม วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 21 ปี 7 ก.ค. 2567

อ่านต่อ