กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖

อ่านต่อ

สืบสานประเพณีลอยกระทงปี พ.ศ. 2566

อ่านต่อ

วันวชิราวุธ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่

อ่านต่อ

งานเกตุใหญ่ เกษตรแฟร์ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่

อ่านต่อ

แสดงความยินดีกับเด็กชายพงศ์นรินทร์ สันติวจิตร ม. 3/1 สังกัดโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ตัวแทนจังหวัดชลบุรีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้รุ่น 55-59 กิโลกรัม

อ่านต่อ

พิธีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2566 กลุ่มโรงเรียนบางละมุง

อ่านต่อ

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

อ่านต่อ

โรงเรียนวัดสุทธาวาสเข้าร่วมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566

อ่านต่อ

โรงเรียนวัดสุทธาวาสร่วมพิธีเปิดงานลอยกระทงประจำปี 2566 วัดสุทธาวาส

อ่านต่อ

โรงเรียนวัดสุทธาวาสและกลุ่มบางละมุง 3 จัดพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

อ่านต่อ

โรงเรียนวัดสุทธาวาสขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรม

อ่านต่อ

โรงเรียนวัดสุทธาวาสดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับปฐมวัย

อ่านต่อ