นิเทศออนไลน์แบบ VIRTUAL CONFERENCE

อ่านต่อ

นิเทศออนไลน์ผ่าน Google meet ในช่วงสถานการณ์โควิด 19

อ่านต่อ

นิเทศ ติดตามประเมินผลการสอนออน์ไลน์

อ่านต่อ

นิทรรศการออนไลน์แบบ Virtual Conference

อ่านต่อ

โรงเรียนวัดสุทธาวาส ให้ความร่วมมือในการเปิดใช้สนามฟุตบอลพัทยาดอฟินส์ ยูไนเต็ด

อ่านต่อ

โรงเรียนวัดสุทธาวาส ให้การต้อนรับคณะศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จ.ชลบุรี

อ่านต่อ

โรงเรียนวัดสุทธาวาส ประชุมประจำเดือนกันยายน 2564

อ่านต่อ

นิเทศออนไลน์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

อ่านต่อ

โรงเรียนวัดสุทธาวาส มอบเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ครบ 100%

อ่านต่อ

รับมอบทุนการศึกษา จากท่านเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส

อ่านต่อ

ดำเนินการมอบเงิน 2,000 บาท

อ่านต่อ

การนิเทศออนไลน์ จากสพป.ชลบุรี เขต3 และคณะผู้บริหารกลุ่มบางละมุง 3

อ่านต่อ