รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต […]