โรงเรียนบ้านบ่อวิน ยินดีต้อนรับ นายธวัชชัย ธารวิทยากุล ในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน

โรงเรียนบ้านบ่อวิน ยินดีต้อนรับ นายธวัชชัย ธารวิทยากุล ในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน

โรงเรียนบ้านบ่อวิน ยินดีต้อนรับ นายธวัชชัย ธารวิทยากุล ในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน

โรงเรียนบ้านบ่อวิน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงเรียนบ้านบ่อวิน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงเรียนบ้านบ่อวิน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงเรียนบ้านบ่อวิน ร่วมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

โรงเรียนบ้านบ่อวิน ร่วมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

โรงเรียนบ้านบ่อวิน ร่วมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

โรงเรียนบ้านบ่อวินร่วมนำเสนอ Best Practice สู่เขตนวัตกรรมของกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ดร.จุรีรัตน์ พินิจมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ให้เกียรติรับชมการนำเสนอ Best Practice สู่เขตนวัตกรรมของ กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3 ซึ่งมีสถานศึกษา 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาตะแบก โรงเรียนบ้านหนองปรือ โรงเรียนบ้านบ่อวิน โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ โรงเรียนบ้านวังค้อ โรงเรียนวัดอัมพวัน และโรงเรียนบ้านบึง (ศรีราชา) ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในการนี้ โรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎร์บำรุง) ได้นำผลงาน และนวัตกรรมต่างๆ ร่วมนำเสนอภายในงาน โดยการนำของนางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน นางสาวประชุมพร บุญมา รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ซึ่งได้รับคำชมและความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
ดร.จุรีรัตน์ พินิจมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ให้เกียรติรับชมการนำเสนอ Best Practice สู่เขตนวัตกรรมของ
กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3 ซึ่งมีสถานศึกษา 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาตะแบก โรงเรียนบ้านหนองปรือ โรงเรียนบ้านบ่อวิน โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ โรงเรียนบ้านวังค้อ
โรงเรียนวัดอัมพวัน และโรงเรียนบ้านบึง (ศรีราชา) ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในการนี้ โรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎร์บำรุง) ได้นำผลงาน
และนวัตกรรมต่างๆ ร่วมนำเสนอภายในงาน โดยการนำของนางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน นางสาวประชุมพร บุญมา รองผู้อำนวยการ
คณะครู และนักเรียน ซึ่งได้รับคำชมและความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี