โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูผู้ฝึกสอน ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดราชบุรี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนชุ […]