วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 09.09 น. นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยนายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 รวมทั้งบุคลากรในสังกัด ร่วมไหว้พระประจำสำนักงาน ศาลเจ้าที่ และศาลตายาย เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และเพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีความรักใคร่สามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3

ประชาสัมพันธ์ : หทัยพันธน์ ปะโพเทติ นักประชาสัมพันธ์