วันที่ 29 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านอำเภอ นำโดย นางสาวอรวรรณ พงษ์บุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนต้อนรับคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพคือ นางกาญจนา เทวศรัณยดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัตหีบ ประธานกลุ่มโรงเรียนสัตหีบ 2 และนางปรียานุช ศุขบุญมาก ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มาทำการประเมินห้องเรียนคุณภาพซึ่งคุณครูปริญญา เรือนเงิน เป็นตัวแทนของโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินในครั้งนี้