วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 06.00 น.
นางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน นางณัฏฐณิชา อิสริยโยธิน 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน และคณะครู ร่วมพิธีวางพวงมาลา 
เนื่องในวันครบรอบอสัญกรรมของจอมพลมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี 
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี