13 ธันวาคม 2564 นำโดย นางสาวณภัทร ทวีผลดี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ นางวรรณ์ทนา ไชยมิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ คณะครูและบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ขอขอบพระคุณนายชัยวัฒน์ อินอนงค์ นายกเทศบาลตำบลบางเสร่ และนางภาชินี บุญเรือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเสร่ และทีมงานทุกท่านที่ท่านให้การสนับสนุนการตรวจ ATK ในการเปิดเรียน ON-SIte วันแรกของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่