วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเนินพลับหวานเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนชั้น ม.2 ของโรงเรียนแห่งนี้ ที่ไม่สามารถเข้าเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของคุณครู หลังจากที่นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นต่างทางการเมืองที่ไม่ตรงกับครู เพื่อให้เกิดความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย  และเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิมนุษย์ชนของเด็ก