วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566  อำเภอศรีราชามาให้ความรู้ เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน “ThaID” หรือ "ไทยดี" โดยมีนางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน  นางณัฏฐณิชา อิสริยโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน พร้อมกับคณะครูและนักเรียน ซึ่ง แอปพลิเคชัน “ThaID” หรือ "ไทยดี" จะแสดงบัตรประชาชนผ่านแอปฯ ได้ทันที ยกระดับการให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมและอำนวยความสะดวกการให้บริการภาครัฐเพื่อประชาชน  โดยมีนางสาวณิชากร พิทักษ์ญาติ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) อำเภอศรีราชา ได้รับมอบหมายจากนายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชามาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชั่น ThaID ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยคิดแพลตฟอร์มไทยดี (ThaID)  เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนที่สามารถนำไปใช้ในการลงทะเบียน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ แทนการใช้บัตรประชาชนและเอกสารทะเบียนบ้าน