อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา