สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 – 20