วันเสาร์ 4 พฤษภาคม 2567 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วย นายมงคล แย้มเกษร อนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจพร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 โดยมีนางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 และคณะทำงาน ให้การต้อนรับและรับฟังข้อแนะนำ เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ถูกต้อง และโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด พร้อมกันนี้ได้รายงานจำนวนผู้มาสอบจำนวน 100 ราย จากผู้มีสิทธิสอบ 108 ราย ณ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง จ.ชลบุรี