วันอังคารที่20 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านบ่อวิน นำโดยนางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายคณิต เจียหลิม ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนนางสาวกรชวัล สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกันเปิดกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566 โดยให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อศึกษา เรียนรู้ สิ่งแวดล้อมเข้าถึงธรรมชาติและรู้จักการอนุรักษ์ต้นไม้และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีฐานกิจกรรมดังนี้ฐานที่ 1 : ขุมทรัพย์ขยะสร้างคุณค่า (บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด)
ฐานที่ 2 : B.Grimm Energy and Environment Awareness : เราแยกกันเถอะ (บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด)
ฐานที่ 3 : SAY NO TO PLASTIC (บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ฐานที่ 4 : การตรวจวัดคุณภาพน้ำ (บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน))
ฐานที่ 5 : กำรจัดการน้ำ (บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)