วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายใต้แนวคิด
“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ 
เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
โดยมี นางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน เป็นประธานในพิธี เปิดงานด้วยการโชว์หุ่นยนต์ “For mula Kid 2023” ภายใต้ทีม RoboKid Soccer 
การประกวดมิสรีไซเคิล ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3
🙏🏻ขอขอบคุณ นางสาวกรชวัล สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอชลบุรี1-2
🙏🏻ขอขอบคุณคุณธนัญญา ธำรงกิตติกุล บริษัททาทา สตีล การผลิต(ประเทศไทย)จำกัด มหาชน
ที่ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์กับทางโรงเรียนบ้านบ่อวิน