1 พฤศจิกายน 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ พร้อมด้วยคณะกรรมการการนิเทศ กำกับติดตามการเปิดเรียนรูปแบบ On-Site หรือรูปแบบผสมผสานให้เป็นไปตามความพร้อมของสถานศึกษา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านอำเภอที่มีการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบ On-Site ร่วมกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้การบริหารงานของ นายนาวิน มัตนาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มีโรงเรียนในสังกัดรวม 81 โรงเรียน ในขณะนี้สามารถทำการเปิดสอนแบบ On-Site ได้ 1 โรงเรียน อีก 80 โรงเรียน สอนแบบผสมผสาน

ภาพ : นางสาวพรพิมล ประดาสี รร.บ้านอำเภอ

ข่าว : นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ