วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายสุบรรณ ลาสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองขามในการเปิดเรียน On site โดยทางโรงเรียนได้มีมาตราการอย่างเข้มข้นในการดำเนินการเปิดภาคเรียน ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งทางโรงเรียนเปิดเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ห้องเรียนแต่ละห้องไม่เกิน 25 คน โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครู และนักเรียน ภายใต้การบริหารงานของนายสิปปกร วินิจฉัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองขาม