ประกาศ อ.ก.ค.ศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2567

http://www.amss.chon3.go.th/modules/mail/upload_files/14117001723901712133445_1.pdf