คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ที่ ๓๖๔/๒๕๖๖

เรื่อ ง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา http://www.amss.chon3.go.th/modules/mail/upload_files/39002004869731695991905_1.pdf