30 มิถุนายน 2566
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
นางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน 
นางณัฏฐณิชา อิสริยโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน
พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือ เนตรนารี สำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
 เข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1กรกฎาคม นำคณะลูกเสือ เนตรนารี ทบทวนคำปฏิญาณ เดินสวนสนาม และตรวจกองลูกเสือ เนตรนารี ทุกกอง
ณ สนามโรงเรียนบ้านบ่อวิน