วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 19.00 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมนางวิไล กิตติธรรมโม มารดานางสาวลาวัลย์ กิตติธรรมโม ข้าราชการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชลบุรี เขต 3 ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 เวลา 19.00 น. และกำหนดฌาปนกิจศพ (ประชุมเพลิง) ในวันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น. ณ วัดราษฏร์นิยมธรรม ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ทางสพป.ชลบุรี เขต 3 ขอแสดงความเสียใจแก่นางสาวลาวัลย์ กิตติธรรมโม และครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง