วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล แม่ผู้มีพระคุณอันประเสริฐ ในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ พระคุณแม่และเชิดชูลูกกตัญญู ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ภาพ/ข่าว : นางสาวหทัยพันธน์ ปะโพเทติ นักประชาสัมพันธ์