วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวณัฏฐนันท์ แดงเรียงรัมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวกันยากร เหมะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายพรเทพ ศรีชาติ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ ลานพระอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี https://photos.app.goo.gl/yE2v3Q6BybRaQ4XR7

ข่าว: นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ

ภาพ :นายพรเทพ ศรีชาติ