วันพุธ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสมมาตร นธีวนาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม พร้อมด้วยนางสาวบุณยวีร์ พวงดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม และคณะครูโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” เพื่อรับทราบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษา ของดร.จุรีรัตน์ พินิจมนตรี ผอ.สพป.ชบ.๓