วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ


         วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564 นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ ติดตามการจัดการเรียนการสอน การเข้าเรียนรูปแบบออนไลน์ ได้มอบนโยบายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้สามารถเรียนรู้ได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เน้นย้ำให้คำนึงถึงความปลอดภัยของคณะครูและนักเรียน พร้อมร่วมปลูกต้นอินทนิล เป็นที่ระลึก บริเวณหน้าอาคารไม้ สนามเด็กเล่นตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
         ในการนี้ นางสาวกองแก้ว กระษาปณ์การ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ และคณะครู ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้กำลังใจ คำชี้แนะ พร้อมแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น