วันที่ 18 กันยายน 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศพร้อมการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาประจำปี 2566โดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมนานาชาติ NICE สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

ภาพ/ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 3