วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ณ ห้องประชุมอาทรพัฒนาภิรม ชั้น 1 โรงเรียนวัดมโนรม