ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชชลบุรี เขต 3 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วันที่ 25 เมษายน 2567)

http://www.amss.chon3.go.th/modules/mail/upload_files/14117001723901718161263_1.pdf