ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3http://www.amss.chon3.go.th/modules/mail/upload_files/14117001723901709534158_1.pdf