ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูสอนภาษาจีนและครูสอนภาษาอังกฤษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 https://drive.google.com/file/d/1reqxF_alQ9Ko3qpP3lkYFnlf-ViRnri_/view?usp=sharing