ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาจีน https://drive.google.com/file/d/1ylte7_eNfTEE_KAjDisgxfLnAa1BK496/view?usp=sharing