ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาซลบุรี เขต 3

http://www.amss.chon3.go.th/modules/mail/upload_files/32007002931781698743200_1.pdf