ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

ประกาศ http://www.amss.chon3.go.th/modules/mail/upload_files/14117001723901698323162_1.pdf

รายละเอียด http://www.amss.chon3.go.th/modules/mail/upload_files/14117001723901698323162_2.pdf