อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา นิเทศติดตามสถานศึกษานำร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือให้มีความทันสมัย ประเภท ลูกเสือสำรอง โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด