วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต ซึ่งทางโรงเรียนได้บริหารการจัดการด้านต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ บริเวณอาคารเรียนสะอาดเรียบร้อยดี โดยมี นางพัชราวรรณ์ บุญอ่อน ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต และคณะครูให้การต้อนรับ