ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ตรวจสอบคะแนนการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2566

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2566 โดยผ่านทางช่องทาง

http://103.205.161.147/web/Application.htm?mode=initLogin